Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
OSOBY:
E S K A L U S - książę panujący w Weronie
P A R Y S - młody Weroneńczyk, szlachetnego rodu, krewny księcia
M O N T E K I O I K A P U L E T - naczelnicy dwóch domów nieprzyjaznych sobie
S T A R Z E C - stryjeczny brat K a p u l e t a
R O M E O - syn M o n t e k i e g o
M E R K U C J O - krewny księcia, przyjaciel R o m e a
B E N W O L I O - synowiec M o n t e k i e g o, przyjaciel R o m e a
T Y B A L T - krewny P a n i K a p u l e t
L A U R E N T Y - ojciec franciszkanin
J A N - brat z tegoż zgromadzenia
B A L T A Z A R - służący R o m e a
S A M S O N I G R Z E G O R Z - słudzy K a p u l e t a
A B R A H A M - służący M o n t e k i e g o
A P T E K A R Z
T R Z E C H M U Z Y K A N T Ó W
P A Ź P A R Y S A
P I O T R
D O W Ó D C A W A R T Y
P A N I M O N T E K I O - małżonka M o n t e k i e g o
P A N I K A P U L E T - małżonka K a p u l e t a
J U L I A - córka K a p u l e t ó w
M A R T A - mamka J u l i i
Obywatele weroneńscy, różne osoby płci obojej, liczące się do przyjaciół obu domów, maski, straż wojskowa i inne osoby.

Rzecz odbywa się przez większą część sztuki w Weronie, przez część piątego aktu w Mantui.


Romeo i Julia - AKT I


Romeo i Julia - AKT II


Romeo i Julia - AKT III


Romeo i Julia - AKT IV


Romeo i Julia - AKT V